Новините Сега

Новините Сега

Новини

Природозащитници с флашмоб ще поискат от президента вето върху Закона за горите

Spread the love

Природозащитници от коалиция „За да остане природа в България“ организират в сряда сутринта флашмоб, с който настояват президентът Румен Радев да наложи вето върху Закона за горите. „Народното събрание прие и редица спорни лобистки поправки, които узаконяват незаконни сечи и са в полза на частни ловни интереси“, смятат от коалицията. Най-спорните поправки като прокарване на нови ски писти, без да се плащат такси и допускане на тотално безконтролна сеч, както предлагаха „Български възход“ и ДПС отпаднаха, но независимо оттова са се промушили други спорни норми.

Оказва се, че сеч при извънредни ситуации ще се позволява не само при реална опасност за населението или инфраструктурни обекти, но и при eвентуална бъдеща опасност. Природозащитниците смятат, че в тези случаи трябва да се разрешава сеч само с традиционното позволително, защото времето за реакция надвишава многократно времето за издаване на позволително за сеч.

Вместо традиционната процедура бе позволена сечта при извънредна ситуация да се позволява от горски предприятия, кметове и друга администрация.

„Цели гори могат да изчезнат, ако представител на дадена администрация реши, че те представляват риск, например от наводнение“, смятат природозащитниците.

„Този Закон за изменение и допълнение на Закона за горите премахва и изискването за маркиране на дърветата, подлежащи на сеч по ред и условия, определени в наредбата за сечите. Маркирането на дърветата беше ключов момент за проследяване законността и основателността на съответната сеч. Сега този инструмент се премахва изцяло от Закона за горите, без да се заменя с друг. Това ще направи отличаването на терен с незаконна от терен със законна сеч почти невъзможно, както за контролните органи, така и за обикновените граждани“, добавят от „За да остане природа в България“.

Приетите от парламента изменения, свързани с въвеждане на „план-извлечение“ създават паралелен механизъм за изменение на горскостопанските планове, но без задължителното съобразяване с данните от инвентаризацията на горите и без обществени обсъждания, посочват още природозащитниците. Именно това според тях отваря потенциална врата за нерегламентирани сечи.

С посочените промени в закона се въвеждат нови понятия, като „принудителни сечи“, „насоки на стопанисване“, като не са дадени законови дефиниции на тези понятия и това оставя широка врата за свободни интерпретации от изпълнителната власт и заинтересовани лица, посочват още оттам.

С измененията на закона се въвежда опция средствата от „Фонд Инвестиции“ на държавните горски предприятия да се ползват за „изграждане на складове за съхранение на дивечов фураж“. Практиката показва, че подобна инфраструктура вече е била променяна и развивана в хотелска база. Затова се опасяваме, че това изменение е опит за улесняване на тази схема по законов път и с държавни пари, смятат оттам.

Разрешава се и създаването на нови държавни ловни стопанства „Тунджа“ и „Кричим“, към чието придобиване чрез спорните ловни концесии вече имат апетити местни бизнеси.

Коалиция „За да остане природа в България“ напомня, че незаконната сеч в България и сега е между ¼ и ⅓ от дърводобива. Всяка мащабна промяна на горското законодателство и на управлението на горите би трябвало да се прави обмислено и в широк консенсус между заинтересованите страни – учени, горски стопанства, граждани и бизнес. Такива промени задължително трябва да се правят при съобразяване целите на закона и да ограничават максимално свободата на преценка на изпълнителната власт, като по този начин спомагат за реда и законността в горския сектор. Приетите от парламента изменения на Закона за горите погазват принципите на прозрачното, професионално, устойчиво и природосъобразно управление на горите. Тези промени дават много повече свобода на изпълнителната власт, което ще доведе до много повече нарушения в горите, вкл. увеличаване на незаконния дърводобив.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Generated by Feedzy