Новините Сега

Новините Сега

Новини

Паралелни дистрибутори: Разграничаваме се от престъпленията с лекарства и апелираме да се криминализират

Spread the love

От асоциацията на фирмите, занимаващи се с паралелна търговия с лекарства, призоваха да се преследват нарушителите и криминалните практики в бранша, а не да се измислят ограничения, насочени срещу легалната дистрибуция.

„Като спазващи стриктно нормативната база и обществения интерес паневропейски дистрибутори апелираме за прилагане на цялата строгост на закона срещу всички, които го погазват“, се казва в позиция на Българската асоциация на паралелните търговци с лекарства (БАРПТЛ) по повод доклада на ДАНС от миналата седмица, който разкрива нарушения при износа на лекарства.

Организацията на паралелните търговци заявява, че остро осъжда всички престъпления с лекарства. „Купуването от аптеки с цел продажба е незаконно, изнасянето на продукти от забранителния списък на Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България (СЕСПА) е незаконно и следва да бъде наказвано с цялата строгост на закона. Всеки член от БАРПТЛ спазва регулацията, разграничава се от престъпленията с лекарства и многократно сме призовавали за криминализирането им. Ние сме подали сигнал и за незаконна продажба на лекарства по пазари и в сайтове, но няма предприети мерки, а в същото време се правят опити да се ограничи и забрани легалната дейност по търговия с лекарствени продукти. Проблемът не е в законодателството, а в слабия превантивен и текущ контрол. Обявяваме се за холистичен подход и обсъждане на проблемите в лекарствоснабдяването и против отправянето на безпочвени обвинения срещу дистрибуторите“, се казва в позицията.

Паралелните дистрибутори изразяват категорично несъгласие с твърденията, че действащите законови нормативни документи облагодетелстват търговците на едро. „Членовете на нашата асоциация спазват безусловно законовите си задължения и ангажиментите към обществото. Нашата дейност е единствената в здравеопазването, която е ограничена със забранителен списък, с цел защита на пациентите. Парадоксът е, че когато един продукт е забранен за износ, не съществува никаква норма и насърчителна мярка, чрез която да се достави повече в страната. Създаването на забрана за износ не е достатъчно действие, за да има лекарства за пациентите“, посочват от организацията.

Паралелните дистрибутори припомнят и че първоначално формулата за изчисляване на недостига на лекарства в електронната система СЕСПА е била сгрешена и след одит на „Информационно обслужване“ е коригирана, така че да отговаря на определената със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от 2018 година формула за генериране на забранителен списък. „Апелираме да се установи кога и от кого е приложена изначално грешната формула, за да бъде погазен закона“, се казва в позицията.

По повод установените 3 фирми, които неправомерно са изнесли лекарства от забранителния списък на системата за проследяване на недостига СЕСПА, от БАРПТЛ посочват, че видимо тези лекарства са били под строг мониторинг на държавата, но недобросъвестни лица умишлено са нарушили закона. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 284д са предвидени серзиозни санции – „… глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.“ „Ние питаме наложени ли са тези глоби? Отнети ли са лицензите на тези фирми? И още ДАНС установили ли са нерегламентирани практики в аптеките и болниците, за които се твърди? А има ли нарушения при притежателите на разрешения за употреба – изпълнявали са те задълженията в защита на обществения интерес?“, се казва в позицията.

„Нито един от цитираните субекти, нарушили закона, не може и не следва да бъде назоваван паралелен търговец. И остро възразяваме срещу опита да се заклеймява с внушения и определения целия сектор на търговия на едро с лекарствени продукти в България и ЕС. Паралелните дистрибутори спазват всички закони и допринасят чрез вътреобщностни доставки при недостиг на лекарства у нас. Примерите, които можем да посочим тук са много и обхващат инхалаторни продукти за деца, антибиотици, лекарства за хипертония, имуносупресори, лекарства за злокачествени заболявания, в момента имаме готовност и с инсулини от паралелен внос стига поднормативната база да разреши достъпа на пациенти до тях“, казват още паралелните дистрибутори.

„В доклада са описани и основните причини за недостиг на лекарства у нас – свръхпотребление и презапасяване, ползване на лекарствени продукти за тежки заболявания и при най-леки симптоми, самолечение с антибиотици, производствени проблеми поради липса на суровини, нарушаване на логистичните процеси заради войната в Украйна и др. Нито една от тези причини не е свързана със законната дейност на паралелните дистрибутори. Европейската агенция по лекарствата има официален списък на лекарствата в недостиг и в целия Европейски съюз те са 22. В настоящия списък на СЕСПА те са 44 или два пъти повече от тези в целия Евройпейски съюз“, се посочва още в позицията.

„ДАНС дават насоки за справяне с недостига като се позовават на правилата на Европейската агенция по лекарствата валидни за цяла Европа. В тях не се съдържат насоки за ограничаване на свободното движение на стоки, а се адресират реалните причини за дефицити, свързани с производството им и покриването на търсенето от страна на пациентите, а именно – ранно уведомяване от производителите, когато се очакват проблеми с доставките, оптимизиране на системите за качество и повишаване на устойчивостта на мултинационалните вериги на доставки. Ние настояваме за европейски подход при справянето с недостига и за отваряне на страната чрез насърчителни мерки за повече внос от Притежателите на разрешения за употреба и Притежателите на разрешения за употреба от паралелен внос“, пише още в позицията.  

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *