Новините Сега

Новините Сега

Новини

На първо сито: Пада данъкът върху агросубсидиите до 100 000 лева

Spread the love

Премахване на данъка върху евросубсидиите до 100 000 лева, получени за година от земедеските производители. Това одобри на първо четене комисията по земеделие в парламента с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от коалицията ПП-ДБ. От проекта става ясно, че потенциалното облекчение ще важи както за субсидиите за земя, които фермерите получават затова, че обработват нивите, така и за грантовете, получени за инвестиционни проекти в агросектора.

„Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.”, казва предложението.

Данъчното облекчение ще се прилага, след като ЕК постанови, че това не е несъвместимо с правилата в областта на държавните помощи. При условие, че ЕК постанови положително решение до 30 април 2024 г., данъчното облекчение ще може да се приложи и за 2023 г., стана ясно по време на заседанието.

„Практиката при част от страните от ЕС е за третирането на субсидиите като необлагаем доход, докато други, както и България досега, приемат субсидиите за част от облагаемите приходи на фермерите. Българското земеделие страда от тежки структурни дисбаланси, остър недостиг на работна ръка и тесни специалисти, непропорционална концентрация на активи и земя, постоянно намаляване на малките и средните стопани, непривлекателност на отрасъла до степен той да не добавя млади земеделци, отсъствие на автоматизация и цифровизация, отлив на инвестиции, липса на среда за иновации в първичното производство и преработката“, посочва още проектът.
 

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *